16 August, 2018 2:25 AM
Home » Tag Archives: zakon

Tag Archives: zakon

TK: Neslanjem u školu roditelji djeci uskraćuju osnovna prava

Nekoliko desetina djece sa područja Tuzlanskog kantona nema pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, tvrde pojedini stručnjaci i predstavnici nevladine organizacije. Za takvo stanje krive novousvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Skupština i Vlada iznašli su danas rješenje za ovaj problem. Međutim, zajedno sa federalnim tužiocima, podsjećaju na ...

Read More »