24 Septembar, 2018 12:22 PM
Home » Tag Archives: posao

Tag Archives: posao

Kraj iluzije: Država nije dužna svakome dati posao

Nezaposlenost populacije do trideset godina veća je od 60 posto, pokazuju nedavna istraživanja, koja je u Bosni i Hercegovini sproveo UNDP. To je jedna od najvećih stopa nezaposlenosti u Europi i najveća u regiji jugoistočne Europe, a populacija, koju žuvijalno nazivamo mladi, suočava se sa problemima i izazovima, koji su generaciji njihovih roditelja bili potpuna nepoznanica

Read More »

Kako se zaposliti u BiH pred izbore: Prednost partija i rodbina

Rak rana bosanskohercegovačkog društva je masovno zapošljavanje putem stranačkih i rodbinskih veza što je posebno vidljivo pred izbore. Sposobni i školovani kadrovi zato napuštaju BiH. Građani i nevladin sektor ne vide drugi način borbe protiv takvog zapošljavanja osim organiziranja javnih peticija koje bi, one koji su uspostavili sustav podobnih, makar trebale postiditi

Read More »