24 Maj, 2018 5:50 PM
Home » Tag Archives: fbih

Tag Archives: fbih

TK: Povećati broj inspektora iz oblasti zaštite okoliša

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na posljednjoj sjednici usvojili Zaključak u kome se traži od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da vrši pojačan nadzor nad operaterima, da li ispunjavaju uslove iz okolinske dozvole, a onima koji takve uvjete ne ispunjavaju uskratiti okolinske dozvole u budućnosti

Read More »