16 August, 2018 8:10 PM
Home » somoroci-kalaharija » somoroci-kalaharija
Pripadnici plemena Bušmana iz pustinje Kalahari se dan danas hrane na način kako su se ljudska bića hranila milijunima godina. Plemenske zajednice lovaca skupljača su dan danas najzdravije.

somoroci-kalaharija

Komentariši