16 August, 2018 8:06 PM
Home » rad-na-misteriji » rad-na-misteriji
Tijekom rada stručnjaci iz NVIDIA-e su pazili na nevjerojatne detalje, poput nagiba i vrtnje Mjeseca i drugih neobičnih detalja koje teoretičari zavjera nisu imali u vidu.

rad-na-misteriji

Komentariši