16 August, 2018 2:24 AM
Home » Pozitiva! » Transformacija svijesti: Duhovni koraci ka istinskoj sreći i zadovoljstvu

Transformacija svijesti: Duhovni koraci ka istinskoj sreći i zadovoljstvu

Neka cilj vašeg života ne bude slava, bogatstvo ili materijalna uživanja. Živite jednostavno i dijelite vrijeme, energiju i materijalna dobra s onima kojima su potrebni…

Donosimo vam nekoliko duhovnih savjeta koji će vas odvesti u duboko razmišljanje o sebi i načinu na koji živite:

Ne budite slijepi sljedbenik bilo koje doktrine, teorije ili ideologije

Svi sistemi mišljenja su vodiči, oni nisu apsolutna istina.

Nemojte misliti da je znanje koje sada posjedujete nepromjenljiva, apsolutna istina

Izbegavajte da budete skučenog uma i vezani za način na koji sada vidite stvari. Učite i upražnjavajte nevezivanje za gledišta da biste bili otvoreni za stavove drugih. Istina je u životu, ne u pojmovnom znanju. Budite spremni da učite kroz ceo život i stalno posmatrajte šta se zbiva u vama i u svetu.

Nemojte nikada prisiljavati druge, uključujući i djecu, da usvoje vaše poglede, koristeći pri tome autoritet, nagrade, novac, propagandu, ili obrazovanje

Ipak, kroz razgovor pomozite drugome da se oslobodi fanatizma i uskogrudosti.

Nemojte izbjegavati kontakt s patnjom i ne zatvarajte oči pred njom

Nemojte da gubite svest o postojanju patnje u životu ovog sveta. Nađite način da budete s onima koji pate, uključujući i lične kontakte i posete, slike, zvuke. Na sve načine osvešćujte sebe i druge da postoji realnost patnje u svetu.

Nemojte gomilati bogatstvo dok milioni gladuju

Neka cilj vašeg života ne bude slava, zarada, bogatstvo, čulna uživanja. Živite jednostavno i delite vreme, energiju i materijalna dobra s onima kojima su potrebni.

Nemojte gajiti bijes i mržnju

Učite kako da ih preobražavate dok su još seme u vašoj svesti. Čim se bes ili mržnja pojave, usmerite svoju pažnju na disanje da biste videli i razumeli prirodu vašeg besa ili mržnje i prirodu osobe koja ih je prouzrokovala.

Nemojte dozvoliti da se izgubite rasipajući se u svojoj okolini

Upražnjavajte svesno disanje kako biste se vratili onome što se događa u sadašnjem trenutku. Budite u kontaktu s onim u sebi i okolini što je čudesno, osvežavajuće, lekovito. Sejte seme radosti, mira, razumevanja u sebi da biste olakšali preobražavanje u dubini vaše svesnosti.

Nemojte izgovarati riječi koje mogu stvarati nesklad i lomove u društvenoj zajednici

Učinite svaki napor kako biste oprostili i razrešili sve konflikte, ma koliko bili sitni.

Nemojte govoriti neistinu iz ličnog interesa ili da biste impresionirali ljude

Ne govorite reči koje izazivaju podelu i mržnju. Ne širite vesti u koje niste sigurni. Ne kritikujte i ne osuđujte stvari za koje niste sigurni da su se dogodile. Govorite uvek istinito i konstruktivno. Imajte hrabrosti da govorite o nepravdi, čak i kada to može da ugrozi vašu ličnu sigurnost.

Nemojte koristiti religioznu zajednicu za ličnu dobit ili profit, i nemojte od nje stvarati političku partiju

Ipak, religiozna zajednica treba da zauzme jasan stav prema ugnjetavanju i nepravdi i treba da teži promeni situacije bez upotrebe sile.

Nemojte se baviti profesijom koja je štetna za ljude i prirodu

Nemojte da investirate u preduzeća koja ugrožavaju druge u njihovoj šansi da žive. Izaberite poziv koji će pomoći da ostvarite vaš ideal saosećanja.

Ne ubijajte

Ne dozvolite da drugi ubijaju. Poštujte tuđu imovinu, ali sprečite druge da se bogate na račun tuđe patnje.

Nemojte posjedovati ništa što treba da pripada drugima

Poštujte vlasništvo drugih, ali ih sprečavajte da se bogate na račun tuđe patnje.

Ne zanemarujte svoje tijelo

Naučite da ga negujete s poštovanjem. Ne gledajte svoje telo samo kao instrument. Sačuvajte vitalnu energiju. Seksualnost ne bi trebalo da bude lišena ljubavi i predanosti.

U seksualnoj vezi budite svesni buduće patnje koja može da usledi. Da biste sačuvali sreću drugih, poštujte njihova prava i odanost. Budite potpuno svesni odgovornosti donošenja novog života na svet. Meditirajte o svetu na koji donosite nova stvorenja.

Napomena: (iz knjige “Mir je svaki korak” – Tič Nat Han)

inmedia.ba


Komentariši