16 August, 2018 3:57 AM
Home » Novosti » Balkan » Potpisan protokol za sporazum o privremenom zapošljavanju između BiH i Srbije

Potpisan protokol za sporazum o privremenom zapošljavanju između BiH i Srbije

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić i  direktor Nacionalne službe zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović danas su u Sarajevu potpisali Protokol o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o privremenom zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji i državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini

Na ovaj  način je, kako su istakli potpisnici, finalizovan proces koji je započet 2012. godine potpisivanjem sporazuma između  dvije države. Protokol treba da na institucionalni način uredi zapošljavanje državljana zemalja potpisnica u drugoj državi, kako bi svi ti procesi bili dovedeni u legalne tokove.

Po riječima direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamera Bandića, postupak izbora radnika započinje na inicijativu zainteresovanog poslodavca koji će nadležnom nosiocu države zaposlenja uputiti obrazac, koji će biti sastavni dio tog sporazuma.

– Nadležni nosilac države zaposlenja će u roku  30 dana izvršiti provjeru tržišta rada, odnosno izvršit će posredovanje, provjeriti da li na evidencijama za nezaposlene postoje osobe koje bi eventualno odgovarale tom radnom mjestu. Nakon toga, ukoliko budu ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za zapošljavanje stranaca, oni će taj obrazac proslijediti nadležnom nosiocu države porijekla – rekao je Bandić.

 Dodao je da kandidati koji budu zainteresirani za rad trebaju nadležnim institucijama dostaviti CV, ovjerenu fotokopiju pasoša i ovjerenu fotokopiju diplome.

-Cilj nam je da imamo podatke o tome ko se zapošljava, kod kog poslodavca i  da obezbjedimo one uslove koje obezbjeđujemo za sopstvene državljane kako, svi oni koji dolaze iz druge države, ne bi imali nepovoljniji tretman u odnosu na domaće državljane – izjavio je direktor Nacionalne službe zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović.

U Republici Srbiji je u prošloj godini za državljane BiH izdato 205 radnih dozvola, a za prva tri mjeseca ove godine 68 dozvola.

– Državljani BiH i po Sporazumu o socijalnom osiguranju i našim domaćim propisima na tržištu rada imaju jednak tretman sa državljanima Republike Srbije. U prošloj godini smo na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje imali 43 državljana BiH i njima su svi uslovi u oblasti tržišta rada jednako dostupni kao i državljanima Republike Srbije – dodao je Martinović.

 Protokolom će se, kako je naveo, zaokružiti jedan proces institucionalnog uređivanja zapošljavanja državljana BiH u Srbiji i državljana Srbije u BiH.

Radna dozvola, kako je napomenuo Martinović, zavisi od dužine boravišne dozvole koju izdaju ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno kada se produžava boravišna dozvola produžava se i radna dozvola, a to naravno uvijek zavisi od odnosa poslodavca sa osobom  sa kojom zasniva radni odnos.

– Ovo je jedini sporazum koji imamo sa zemljama u regionu i nastojimo da sa većim brojem zemalja, ne samo iz regiona, nego Evrope i svijeta, zaključimo sporazume o privremenom zapošljavanju, ali zasad je BiH jedina zemlja sa kojom imamo ovako uređen sistem – istakao je Martinović.

Što se tiče BiH, kako je dodao Bandić, potpisan je sporazum sa Slovenijom, Njemačkom, kao i sporazum od strane BiH sa Republikom Hrvatskom, ali samo za sezonsko zapošljavanje.

Bandić je dodao da je također potpisan sporazum i sa Katarom koji još nije ratifikovalo zakonodavno tijelo Katara i u narednom peridu očekuju da će i taj sporazum  stupiti na snagu.

pogodak.ba/fena.ba


Komentariši