25 Septembar, 2018 1:49 PM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » Tužiteljstvo KS: Podignuta optužnica protiv više lica zbog prostitucije, pranja novca…

Tužiteljstvo KS: Podignuta optužnica protiv više lica zbog prostitucije, pranja novca…

Kantonalno tužilašvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Samira Kurtovića, Melise Šehović, Nemanje Jankovića i Omera Nargalića. Osumnjičeni su za više krivičnih djela i to: navođenje na prostituciju punoljetnih i maloljetnih ženskih osoba, krivično djelo pranje novca, krivično djelo silovanje u pokušaju, krivično djelo laka tjelesna ozljeda, krivično djelo nedozvoljenog nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije Kantona Sarajevo, te krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja

Naime, osumnjičeni Samir Kurtović tereti se da je od 2004. pa do oktobra 2015. godine organizirao i rukovodio prostitucijom na području KS. U tom periodu seksualne usluge u njegovoj organizaciji pružalo je više od 28 (dvadesetosam) djevojaka od kojih su, najmanje dvije maloljetne.

Tako je stekao protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.793.000,00 KM. Nadalje, u periodu od 2009. pa do kraja 2015. godine tako stečen novac stavljao u legalne novčane tokove kako kroz ulaganje u razvoj stada domaćih životinja, tako i na druge načine, čime je mijenjao oblik protupravno stečene imovine te prljav pretvarao u opran novac, čime je počinio krivično djelo pranje novca. Istovremeno, osumnjičen je da je 29.12.2006. godine na štetu tada mldb. S.B. u vrijeme kada je oštećena imala 16 (šesnaest) godina, počinio krivično djelo silovanje u pokušaju, te je istoj nanio laku tjelesnu povredu. U dva navrata kod osumnjičenog pronađena je bojeva municija i oružje za koje nije imao dozvolu nadležnog organa.

Osumnjičena Melisa Šehović se tereti da je u međusobnom dogovoru sa Samirom Kurtovićem i sa djevojkama koje su pružale seksualne usluge,  od 2014. pa do oktobra 2015. godine, zajedno sa Samirom učestvovala u organiziranju i vođenju pružanja seksualnih usluga na području Kantona Sarajevo. Nemanja Janković se tereti da je kao policijski službenik zaposlen u PU Ilidža, u vršenju službe saznao da Samir Kurtović organizira i vodi prostituciju, te nije prijavio krivično djelo i učinioca iako je to bio obavezan, već je putem telefona kontaktirao Samira Kurtovića, te za sebe i svog prijatelja naručio dvije djevojke za pružanje seksualnih usluga koje je potom i koristio. Usluge su plaćene 350,00 KM.

Osumnjičenom Omeru Nargaliću na teret se stavlja da je nabavio, držao i nosio oružje i municiju bez dozvole nadležnog organa.

 Optužnicom je predloženo da se osumnjičenom  Samiru Kurtoviću:

– oduzme imovinska korist stečena počinjenim krivičnim djelima, kao i putničko motorno vozila koje je kupljeno novcem stečenim organiziranjem prositucije i koje je korišteno za učinjenje krivičnih djela;

–  predloženo je i 350 (tristotinepedeset) materijalnih i 90 (devedeset) potkrepljujućih dokaza,  te sudu dostavljeno  54 (pedesetčetiri) zapisnika o ispitivanju osumnjičenih i svjedoka

– predloženo je i produženje mjere pritvora za osumnjičenog Samira Kurtovića.

Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje.

pogodak.ba/tip.ba/nap.ba


Komentariši