16 August, 2018 12:07 AM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » TK: Da li će rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za 2016. biti produžen?

TK: Da li će rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za 2016. biti produžen?

Sutra ističe rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu. Još nije poznato da li će ovaj rok biti produžen, rekao je glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Riad Kurtalić…

Visina premije osiguranja za 2016. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 31.03.2016. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio neposrednog učešća u pojedinim troškovima zdravstvene zaštite saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03).

rtvslon.ba


Komentariši