17 August, 2018 3:08 AM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » Raspodjela imovine Jugoslavije: BiH preuzela objekat ambasade u Ankari

Raspodjela imovine Jugoslavije: BiH preuzela objekat ambasade u Ankari

U Ankari je završena primopredaja objekta ambasade kojeg je BiH dobila u procesu raspodjele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFR Jugoslavije i razgraničenja zemljišta sa Srbijom

Sekretar Ministarstva spoljnih poslova BiH Adnan Hadžikapetanović, koji je ovlašteni pregovarač BiH za provođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, predvodio je delegaciju BiH – komisije za razgraničenje zemljišta i primopredaju objekta Ambasade – prilikom susreta sa delegacijom Srbije u Ankari 29. i 30. marta, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Delegaciju Srbije predvodio je ovlašteni pregovarač Srbije Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Objekat ambasade bivše SFRJ u Ankari, na adresi Paris Caddesi No. 47, Kavaklidere, BiH je dobila Rezolucijom Komiteta za raspodjelu diplomatsko- konzularne imovine bivše SFRJ iz 2006. godine, dok je Srbija, istom rezolucijom, dobila objekte rezidencije i kuće.

Rezolucijom Komiteta iz 2011. godine bila je definisana obaveza primopredaje objekta ambasade do kraja 2012. godine.

Nakon višegodišnjih pregovora, Hadžikapetanović je na prethodnom sastanku Komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, koji je održan u Skoplju 8. februara, zatražio da se otvoreno pitanje primopredaje i razgraničenja u Ankari riješi prije postizanja daljih dogovora u provođenju Ankesa B Sporazuma, što su podržali i pregovarači drugih zemalja sukcesora.

Ovlašteni pregovarači BiH i Srbije, u saradnji sa Komisijama za razgraničenje, u proteklom periodu uložili su maksimalne napore da se na bilateralnoj osnovi ovo pitanje riješi i omogući nesmetan rad Komiteta i provođenje Sporazuma.

Nakon svih potrebnih priprema i usaglašavanja kriterijuma raspodjele zemljišta poslovi su uspješno završeni 30. marta u Ankari.

Kako je definisano Dodatkom Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije i potpisanim rezolucijama, BiH je pripao objekat od 617 kvadratnih metara /ambasada/, a Srbiji objekti od 1.201 kvadratni metar /rezidencija/ i 240 kvadratnih metara /pomoćna kuća/.

Raspodjela zemljišta je izvršena prema ukupnim površinama objekata koji su pripali jednoj, odnosno drugoj strani.

Primjenom kriterijuma, BiH je pripalo 2.406 kvadratnih metara, a Srbiji 5.620 kvadratnih metara zemljišta sa objektima uz poštivanje principa funkcionalnosti, nenarušavanja prostorne cjeline i nepresijecanja već postojećih infrastrukturnih objekata.

Pitanje korištenja objekta od 1. januara 2012. godine do sada /kako je utvrđeno Rezolucijom Komiteta iz 2011. godine/ Ministarstvo inostranih poslova BiH će riješiti sklapanjem Ugovora o zakupu sa Ministarstvom inostranih poslova Srbije kako bi se naplatile nastale obaveze korištenja objekta u ovom periodu, navodi se u saopćenju.

Ambasade BiH i Srbije u Ankari će istovremeno pristupiti potrebnim procedurama uknjiženja objekata i pripadajućeg zemljišta kod nadležnih organa Turske.

Postizanje bilateralnog dogovora i uspješan završetak svih poslova u Ankari je značajan uspjeh za BiH i Srbiju, ali i za sve zemlje sukcesore u provedbi Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, ističe se u saopćenju.

Preuzimanjem i knjiženjem u vlasništvo ove imovine, BiH u Turskoj dobija još jedan objekat i zemljište velike vrijednosti. Nastavak 17. sastanka Komiteta za raspodjelu diplomatsko konzularne imovine bivše SFRJ će biti održan u Skoplju u ponedjeljak i utorak, 4. i 5. aprila.

pogodak.ba/agencije


Komentariši