20 Oktobar, 2017 12:36 PM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » IZBiH: Vijeće muftija donijelo fetvu o tretmanu hidžaba u učenju islama

IZBiH: Vijeće muftija donijelo fetvu o tretmanu hidžaba u učenju islama

Šesta redovna sjednica Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, održana u Sarajevu. Pored zamjenika reisu-l-uleme Husein-ef. Smajića i muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sjednici su prisustvovali i članovi Rijaseta Islamske zajednice

Vijeće muftija je razmatralo prijedlog i usvojilo vjersko tumačenje nošenja mahrame/hidžaba u šerijatskom pravu i po ovom pitanju donijelo fetvu o tretmanu mahrame/hidžaba u učenju islama.

Razmatrajući implikacije zaključka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kojim se daje tumačenje zakonskih odredbi o sudovima u kontekstu zabrane nošenja vjerskih simbola i obilježja uposlenim u pravosudnim institucijama, a kojima se diskriminiraju muslimanke koje nose mahramu, Vijeće muftija je donijelo fetvu u kojoj se kaže: „Hidžab, odnosno mahrama koju nose muslimanke jeste vjerska obaveza i odjevna praksa muslimanke propisana osnovnim izvorima islama, Kur’anom i Sunnetom, te Idžmaom.”

U fetvi se dalje ističe da se pojam hidžaba u užem smislu koristi kao sinonim za pokrivanje glave mahramom, a u širem smislu kao poseban stil odijevanja koji je u skladu sa islamskim normama. „U odnosu na međunarodne kodifikacije ljudskih prava hidžab spada u domen ispovijedanja vjere. Prema tumačenju naše (hanefijske) pravne škole te većine ostalih pravnih škola i samostalnih mudžtehida, hidžab u širem smislu podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela izuzev lica i šaka. Pokrivanje lica (nikab, burka, feredža) ne spada u vjerske obaveze muslimanke“, navedeno je u fetvi.

“Hidžab, odnosno mahrama u islamskoj tradiciji ne tretira se kao poseban vjerski simbol i obilježje, kao što to nisu ni ostali odjevni predmeti kojima se pokrivaju drugi dijelovi ljudskog tijela, a koji, također, čine sastavni dio odjevne prakse muslimanke, te stoga ne mogu biti obuhvaćeni zakonskom odredbom o zabrani isticanja vjerskih simbola i obilježja u pravosudnim institucijama.

Podržavajući načelno zakonsku odredbu o zabrani isticanja vjerskih simbola i obilježja u pravosudnim institucijama, kao i princip odvojenosti vjerskih institucija i države, uzimajući u obzir činjenicu da mahrama koju nose muslimanke ne predstavlja simbol i obilježje islama, Vijeće muftija smatra da bi zabrana nošenja mahrame ženama muslimankama u pravosudnim i drugim institucijama predstavljala flagrantan oblik diskriminacije i kršenje njihovih vjerskih i ljudskih prava.

Uzimajući u obzir činjenicu da Kur’an na više mjesta izričito naređuje da se prilikom suđenja i svjedočenja primjenjuje princip istine i pravde makar to bilo i protiv bližnje rodbine, jasno je da nema mjesta bojazni da bi nošenje mahrame, kao manifestacije prava na slobodu vjere, moglo uzrokovati vjerski motivisanu pristrasnost. Nekorektno je i nepravedno pripisivati nekome pristrasnost na osnovu, Ustavom i zakonom zagarantiranog, manifestiranja prava na slobodu vjere”, kaže se u fetvi Vijeća muftija.

Prateći i analizirajući raspravu u javnosti koja se otvorila u povodu slobode izbora muslimanki da nose mahramu kao svoju vjersku obavezu, Vijeće muftija je donijelo slijedeće zaključke:

– Naše je historijsko iskustvo pokazalo da je mnogo prisutnija i izraženija opasnost od nacionalno motivirane nego od eventualne vjerski motivirane pristrasnosti.

– Vijeće muftija s indignacijom osuđuje i odbacuje ideološke kvalifikacije i predrasude (o vraćanju u srednjovjekovlje i sl.), netoleranciju pa i govor mržnje koje su iskazivali pojedini učesnici, uključujući i pojedince iz reda sudija i pravnika, u svojim diskusijama i komentarima o pitanju koje se u svim relevantnim pravnim aktima o ljudskim pravima ubraja u osnovna ljudska prava.

– Vijeće muftija daje punu podršku muslimankama u borbi za njihova vjerska i ljudska prava te poziva nadležne nivoe vlasti Bosne i Hercegovine da preispitaju zakonske odredbe o pravosuđu poštujući zakonsku poziciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao jedinog legitimnog tumača učenja i propisa islama u Bosni i Hercegovini.

– Vijeće muftija poziva sve građane Bosne i Hercegovine, posebno predstavnike zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti te vjerske lidere, da daju svoj puni doprinos izgradnji društva tolerancije, suživota, međusobnog razumijevanja i poštovanja.
Rasprava o vaninstitucionalnom djelovanju pojedinaca i grupa

U okviru rasprave o vaninstitucionalnom djelovanju pojedinaca i grupa, muftije su prezentirale poduzete aktivnosti u realizaciji zaključka reisu-l-uleme o razgovorima s pojedincima i grupama koje vrše poslove iz nadležnosti Islamske zajednice i njihovom uključivanju u Islamsku zajednicu i zatvaranju nelegalnih objekata u kojima se vrše vjerski obredi.

Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović je istakao da je čvrsto opredjeljenje Islamske zajednice da u procesu razgovora pomogne muslimanima u ostvarivanju njihovih vjerskih prava i sačuva ih od opasnih izazova i štetne indoktrinacije. Reisu-l-ulema je istakao da je razgovor proces koji traje i koji treba dati korisne rezultate za sve muslimane.

U raspravi je kazano da se najveći broj pojedinaca i grupa odazvao pozivu Islamske zajednice i u otvorenim razgovorima iskazali su spremnost na usklađivanja svojih aktivnosti sa normativima Islamske zajednice, te prihvatili poziv na zatvaranje objekata koji nemaju potrebna odobrenja i da sarađuju sa Islamskom zajednicom u interesu očuvanja sloge i jedinstva muslimana. Konstatirano je da su već u ovoj fazi rezultati veoma pozitivni i ohrabrujući, a posebno je naglašeno veliko Vijeće muftija je usvojilo instrukciju i ostale neophodne akte za efikasno vođenje razgovora sa pojedincima i grupama koje vaninstitucionalno vrše djelatnosti Islamske zajednice i u kojima se precizira da osnov za razgovor među muslimanima i rješavanje razlika i sporova među njima mora biti utemeljen na Šerijatu – Kur’anu, a. š., i sunnetu Muhammeda s.a.v.s.

Instrukcija naglašava da će Islamska zajednica nastojati da osigura uvjete za izvršavanje islamskih dužnosti i propisa i da je u tom pogledu otvorena za prihvatanje dobrih ideja i projekta, kao i da razgovara o svim primjedbama, prigovorima i kritikama kako u odnosu na institucije tako i u odnosu na uposlenike i nosioce vjerskog autoriteta.

Kao što je neophodno ovlaštenje za obavljanje obreda u džematu isto tako je obavezno odobrenje za prostore u kojima se okuplja džemat, odnosno izvodi mektebska nastava ili vjersko podučavanje, a funkcionalnost tih prostora procijenit će Islamska zajednica. Svi pripadnici i članovi Zajednice koristit će objekte Islamske zajednice na odgovarajući način, dok Islamska zajednica ostavlja mogućnost da, shodno potrebama, određeni objekti budu uvedeni u vakuf Zajednice i služit će kao vjerski objekti Zajednice za to područje, odnosno džemat.

Također, Vijeće muftija je zaključilo da se nastave razgovori sa svim pojedincima i grupama i u narednom periodu, o čemu će izvještaj biti upućen na usvajanje Saboru Islamske zajednice.

Vijeće muftija najoštrije je osudilo posljednje prijetnje muslimanima i reisu-l-ulemi Husein-ef. Kavazoviću i dalo punu podršku reisu-l-ulemi u njegovom radu na zaštiti vjerskih prava i sloboda muslimana, uključujući i osudu nasilnog ekstremizma.

Vijeće muftija odalo je priznanje i zahvalnost Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji za veliki trud i podršku migrantima s Bliskog istoka na njihovom putu kroz Srbiju.

pogodak.ba/agencije


Check Also

Domaci rap duo K.O. Bracha su upravo izdali najnoviju pjesmu pod nazivom “Egzil”

Domaci rap duo K.O. Bracha su upravo izdali najnoviju pjesmu pod nazivom “Egzil”. Pjesma opisuje ...

Komentariši