24 Septembar, 2018 12:23 PM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » FBiH: Za zaštitu nacionalnih spomenika 100.000 KM

FBiH: Za zaštitu nacionalnih spomenika 100.000 KM

Odlukom o usvajanju Programa “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” odobreno je 100.000 KM

Novčana sredstva  će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dodjeljivati za programe i projekte u oblasti zaštite nacionalnih spomenika.

Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a u skladu sa općim i posebnim kriterijima, istaknuto je iz Ureda za informisanje Vlade FBiH.

pogodak.ba/fena.ba


Komentariši