16 August, 2018 12:08 AM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » FBiH: Pokrenuta inicijativa za ujednačavanje porodiljskih naknada

FBiH: Pokrenuta inicijativa za ujednačavanje porodiljskih naknada

Porodiljske naknade od kantona do kantona variraju. U Unsko-sanskom kantonu nezaposlene porodilje imaju pravno na jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM, a zaposlene na 50 posto prosječne plate ostvarene unazad pola godine

Neujednačenost porodiljskih naknada na području Federacije BiH za posljedicu, između ostalog ima i negativna promišljanja o širenju porodice. Enisa Raković iz Udruženja „Glas žene“ nam kaže da žene koje rade u privatnom sektoru, najčešće se odlučuju na jedno ili nijedno dijete.

„Žene se vrlo teško odlučuju i na sklapanje braka, zbog diskriminacije. Žene teško odlučuju i za jedno dijete, a za drugo i treće da i ne govorimo i iz tih svih razloga je pokrenuta inicijativa na federalnom nivou da se te naknade ujednače“, rekla je Enisa Raković, Udruženje „Glas žene“ Bihać.

Radi se o inicijativi koju je podržalo i ovdašnje Ministarstvo zdravstva i socijalne politike po kojoj bi bio osnovan poseban fond iz kojeg bi se vršila isplata porodiljnih naknada, kako za zaposlene tako i za nezaposlene majke. Sada se isplate vrše iz kantonalnih budžeta i ovise o više faktora.

„Na području Federacije je šarolika isplata i zavisi od ekonomske moći kantona. Ovakva situacija dovela je do neujednačenosti rješenja na području Federacije, pravne nesigurnosti i diskriminacije porodilja po ovom osnovu“, ističe Ibrahim Kajtazović, ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi USK-a.

Osnivanje fonda ovisiće o volji delegata u Federalnom parlamentu, ali bi, smatraju naši sugovornici, osnivanjem jedinstvenog fonda u Federaciji BiH doprinjelo sigurnosti, te ukidanju diskriminacije budućih majki.

federalna.ba


Komentariši