20 Oktobar, 2017 12:41 PM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » BiH: Za zbrinjavanje otpuštenog vojnog personala 754.000 KM

BiH: Za zbrinjavanje otpuštenog vojnog personala 754.000 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva odbrane, donijelo je Odluku o realizaciji granta za implementaciju Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine “Perspektiva” u 2016. godini

Za implementaciju Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH ,,Perspektiva“ u 2016. godini osigurano je 754.000,00 KM u budžetu ovog ministarstva. Ova sredstva koristit će se za zbrinjavanje 233 otpuštene osobe koje se u 2016. godini nalaze u procesu tranzicije i zbrinjavanja.

Ministarstvo finansija i trezora će, putem Jedinstvenog računa trezora, izvršiti prijenos ovih sredstava iz budžeta institucija BiH koji je odobren za Ministarstvo odbrane BiH, a na  osnovu potpisane odluke.

Ministarstvo odbrane će Vijeću ministara dostaviti konačan izvještaj o realizaciji granta za implementaciju programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala MO i OS BiH „Perspektiva“ u 2016. godini.

rtvslon.ba


Check Also

Domaci rap duo K.O. Bracha su upravo izdali najnoviju pjesmu pod nazivom “Egzil”

Domaci rap duo K.O. Bracha su upravo izdali najnoviju pjesmu pod nazivom “Egzil”. Pjesma opisuje ...

Komentariši