22 Septembar, 2018 8:03 AM
Home » Novosti » Bosna i Hercegovina » BiH: Za zbrinjavanje otpuštenog vojnog personala 754.000 KM

BiH: Za zbrinjavanje otpuštenog vojnog personala 754.000 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva odbrane, donijelo je Odluku o realizaciji granta za implementaciju Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine “Perspektiva” u 2016. godini

Za implementaciju Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH ,,Perspektiva“ u 2016. godini osigurano je 754.000,00 KM u budžetu ovog ministarstva. Ova sredstva koristit će se za zbrinjavanje 233 otpuštene osobe koje se u 2016. godini nalaze u procesu tranzicije i zbrinjavanja.

Ministarstvo finansija i trezora će, putem Jedinstvenog računa trezora, izvršiti prijenos ovih sredstava iz budžeta institucija BiH koji je odobren za Ministarstvo odbrane BiH, a na  osnovu potpisane odluke.

Ministarstvo odbrane će Vijeću ministara dostaviti konačan izvještaj o realizaciji granta za implementaciju programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala MO i OS BiH „Perspektiva“ u 2016. godini.

rtvslon.ba


Komentariši