28 Maj, 2018 1:16 AM
Home » Magazin » Cooltura » Balkan: Različita kultura, nošnja i tradicija sa našeg poluostrva [Foto]

Balkan: Različita kultura, nošnja i tradicija sa našeg poluostrva [Foto]

Balkanski poluotok, pored standardnih ili poznatih nacionalnosti (Bosanci, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Bugari…) naseljavaju i etničke manjine sa različitom kulturom i nesvakidašnjom nošnjom

Goranci/Gorani

1

Goranci ili Goranu (brđani) su južnoslavenski narod sa područja Gore – trougao između Kosova, Albanije i Makedonije. Govore prijelaznim južnoslavenskim dijalektom koji se naziva Našinski (naš). Prisvajaju ih Bošnjaci, Bugari, Makedonci i Srbi, ali generalno gledajući oni bi trebali biti tretirani kao manjina, a takvo je i njihovo viđenje. Ima ih oko 60 hiljada.

Pomaci

2

Pomaci je termin za slavenske muslimane koji žive u Bugarskoj, sjevernoistočnoj Grčkoj, na sjeverozapadu  Turske i u Makedoniji. Pomaci se danas smatraju potomcima prvih Bugara koji su prešli na islam tokom osmanskog vladanja na Balkanu. Ima ih oko jedan milion.

Janjevci

3

Janjevci su hrvatska manjima na Kosovu. Smatra se da potiču od trgovaca i rudara iz Dubrovačke republike i zapadne Bosne i Hercegovine, koji su tu živjeli u 14. stoljeću. Govore prizrensko-moravskim sub-dijalektom štokavskog dijalekta. Ima ih oko deset hiljada.

Mijaci

4

Mijaci su makednosna etnička grupa iz zapadne Makedonije, žive u Mijači uz rijeku Radiku. Pretežno se bave stočarstvom, ali su poznati po crkvenoj arhitekturi, drvorezu, slikama ikona i imaju jako bogatu tradiciju, govore karakterističnim galičnim dijalektom makedonskog jezika.

Panonski Rusini

5

Rusini su slavenska manjina u Srbiji i Hrvatskoj. Smatraju se odvojenom nacionalnošću u Srbiji i Hrvatskoj. Potiču iz Ukrajine, Slovačke, Poljske, Rumunije, Češke i Mađarske.

Poljaci u Bosni

6

Poljaci su jedan od 17 konsitutivnih manjina u Bosni i Hercegovini. Doselili su se tokom Austo-Ugarske vladavine i naseljavaju dio sjevera Bosne. Bosanski Poljaci koji su emigrirali iz Poljske decenijama čuvaju svoju tradiciju, ali na nju znatno utiče bosanska kultura, kao određene pjesme, recepti i jezik. 1930-ih je bilo oko 30 hiljada i oko 15 hiljada tokom Drugog svjetskog rata, danas ih je manje od hiljadu.

Šokci

7

Šokci su etnička grupa južnih slavena koji se najčešće definišu kao Hrvati. Šokci govore staroštokavskim slavenskim subdijalektom kojim jedino oni i govore i blizak je bunjevačkim dijalektom. Žive u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj. Ova katolička manjina sebe svrstava u Hrvate, a ne u odvojene manjine, tako da je njihov broj nepoznat.

Bunjevci

8

Bunjevci su etnička grupa koja najviše živi u Bačkoj regiji Srbije (Vojvodina) i u južnom dijelu Mađarske. Potiču pretežno iz zapadne Hercegovine, odakle su selili u Dalmaciju, zatim u Liku i Bačko u 16. i 17. stoljeću. Bunjevačka nacionalnost je poznata kao manjina u Srbiji 1990. Bunjevci u Bosni i Hercegovini i Srbiji, kao i u Hrvatskoj deklarišu se kao Hrvati. U Srbiji i Mađarskoj ih ima oko 18 hiljada.

Torbeši

9

Torbeši su muslimanska manjina u Makedoniji. Kulturno se razlikuju od manjina pravoslavno-makedonske zajednice. Torbeši su poznati po freskama, drvorezu i mozaicima.

pogodak.ba/federalna.ba/slavorum.org


 

Check Also

Najveći sajam oldtimera na svijetu: Deset klasika za sva vremena [Foto]

U njemačkom Essenu se održao Techno Classica, najveći sajam oldtimera u svijetu. U našoj fotogaleriji ...

Komentariši