Kvalitetna veza i odnos između partnera ovise o nizu faktora. Razumijevanje, odricanje, požrtvovnost i, naravno, ljubav ključni su za uspjeh svakog braka i veze, no čini se kako se kvaliteta veze može mjeriti i u brojkama