16 August, 2018 12:07 AM
Home » Ekonomija » Savjeti za poduzetnike: Kako sa malo kapitala pokrenuti biznis u Tuzli?

Savjeti za poduzetnike: Kako sa malo kapitala pokrenuti biznis u Tuzli?

U životnom vijeku svaki čovjek promijeni dva do tri, eventualno četiri posla. U današnjem vremenu kada je nezaposlenost iznimno velika, i kada se na evidencijama službi za zapošljavanje nalaze na desetine hiljada osoba bez posla, mnogi odlučuju započeti privatne biznise

Uz minimalno ulaganje i malo više truda pokretanje privatnog biznisa na području Grada Tuzla dostupno je svakome ko želi raditi. Da biste pokrenuli biznis i dobili Rješenje za obavljanje samostalne djelatnosti na području Grada Tuzla potrebno je prije svega da se dobro informišete o kompletnom procesu registracije biznisa.

Zasigurno da se mnogi građani užasavaju prikupljanja dokumentacije, stoga je prije nekoliko godina odlukom Gradskog, tada Općinskog vijeća Tuzla postupak registracije biznisa uveliko pojednostavljen. Dosadašnje aktivnosti i napori koje je realizovala Gradska uprava Tuzla i Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti usmjerene su ka kreiranju što boljeg poslovnog okruženja, i otvaranju novih radnih mjesta. Da biste recimo, registrovali obrt, potrebno je prikupiti desetak dokumenata, a između ostalih i uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom obrazovanju, ljekarsko uvjerenje koje izdaje nadležna zdravstvena institucija, kao i potvrdu o nezaposlenosti sa lokalnog biroa. Među potrebnim dokumentima je i uvjerenje da nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti koja se pribavlja od Općinskog suda.Osim neophodne dokumentacije utvrđene su i visine taksi koje fizičko lice treba uplatiti kako bi registrovao biznis. Visina takse ovisi od zone u kojoj se pokreće biznis ali i kvadrature poslovnog prostora.

„Registracija jednog samostalnog biznisa kreće se u rasponu od 70 do 200 KM za lica koja su već imala nešto registriano, pa smo Odlukom predvidjeli i popust za lica koja prvi put pokreću samostalni biznis, tako da se registracija kreće od 35 do 100 KM.“, kazala je Sabina Mešić, šefica Odjeljenja za upravno rješavanje i normativno-pravne poslove u Službi za poduzetništvo Grada Tuzla.

Sam postupak registracije sa urednom dokumentacijom traje do tri, maksimalno pet dana. Da se praksa registrovanja biznisa pokazala kao dobra potvrđuje i činjenica da je na području Grada Tuzla registrovano 3300 aktivnih samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju jednu ili više osoba. Registracija biznisa može pomoći u pronalaženju zaposlenja osobama koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje TK. Naime, 19. februara objavljen je Javni poziv za zapošljavanje i samozašpošljavanje po Uredbi Vlade FBiH, prema kojem je moguće subvenciniranje prvog zaposlenja.

„Tim projektom planirano je da lica koja registruju samostalnu djelatnost, subvenciniraju im se obaveze, doprinosi u punom iznosu godinu dana. S tim što ostaje obaveza da taj obrt najduže poslije isteka te godine, godinu dana narednih bi trebali obavljati.“, dodala je Mešićka.

A kako bi cjelokupan proces registracije bio što jednostavniji i efikasniji u Centru za pružanje pomoći građanima predviđeno je i otvaranje info pulta gdje će gradski službenik biti zadužen za direktni kontakt sa građanima koji pokreću biznis, odnosno koji će biti savjetodavac sve do trenutka dobijanja ID broja.

rtvslon.ba


Komentariši