22 Septembar, 2018 8:06 AM
Home » Ekonomija » FBiH: U posljednjih pet godina zabilježen rast malih i srednjih preduzeća

FBiH: U posljednjih pet godina zabilježen rast malih i srednjih preduzeća

Vlada FBiH usvojila je informaciju o stanju razvijenosti MSP (mala i srednja preduzeća) sektora u Federaciji BiH za period 2011.-2015. godina. Kako je navedeno, u posljednjih pet godina došlo do rasta MSP-a za 10,53 posto, pri čemu je taj broj u 2015. godini iznosio 20.966, uz maksimum broja zaposlenih (196.331)

Samo u 2015. godini broj novoregistriranih preduzeća iznosi 1.157, odnosno bilježi se rast za 6,44 posto u odnosu na 2014. godinu i najveći je u periodu od posljednjih pet godina. Po strukturi prednjače mikro subjekti (13.403), zatim mali subjekti (6.114), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekta (1.499).

Iz perspektive ostvarenog prihoda, neto dobiti i broja zaposlenih, dominantno je područje trgovine na veliko i malo, koje ostvaruje 41,65 posto ukupnog iznosa neto dobiti i 26,69 posto od ukupnog broja zaposlenih.

Zaduženo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, zajedno sa ostalim nositeljima razvoja MSP-a u Federaciji BiH, shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, Reformskoj agendi i EU Aktu o malom biznisu, prati stanje u oblasti MSP-a, te nastavi sa aktivnostima na podršci razvoju malog i srednjeg preduzetništva u Federaciji BiH, navode iz Federalne Vlade.

pogodak.ba/rtvslon.ba/fena.ba


Komentariši