16 August, 2018 3:57 AM
Home » Ekonomija » Elektroprivreda BiH: 190 miliona KM investiranja u rudnike “Kreka” i “Đurđevik”

Elektroprivreda BiH: 190 miliona KM investiranja u rudnike “Kreka” i “Đurđevik”

Elektroprivreda BiH će u periodu od ove do 2018. godine u Rudnike „Kreka“ i „Đurđevik“ uložiti više od 190 miliona KM kako bi se zaustavio pad u proizvodnji uglja u prethodnih pet godina. Na ovaj način se planiraju obezbjediti i dovoljne količine uglja za postrojenja tuzlanske Termoelektrane. Projekat ovih investicija bi trebao krenuti već krajem ove godine


Elektroprivreda će u rudnike Koncerna tokom naredne tri godine uložiti oko 329 miliona KM kako bi pored zaustavljanja pada proizvodnje uglja, investirali u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju rudarskih objekata te investicione radove u postojećim i pripremu novih jamskih prostorija. Među ovim rudnicima su „Kreka“ i „Đurđevik“ a u koje će se investirati 158,3 odnosno 35,6 miliona KM. U Elektroprivredi takođe smatraju da je, pored zaustavljanja pada proizvodnje uglja u ovim rudnicima, važno smanjiti njegovu proizvodnu cijenu kako bi se osigurala konkurentnost na tržištu. Realizacija ovog projekta bi trebala krenuti krajem ove godine.

– Krajem marta je planirana skupština na kojoj će se potvrditi ove investicione odluke. Paralelno s tim, rudnici su obavezni da pripreme tehničko-tehnološku dokumentaciju vezanu za realizaciju projekta. Obaveza Elektroprivrede BiH je da uradi model praćenja tog investicionog ciklusa. Praktično, prve realizacije ovih projekata bi bilo realno očekivati krajem ove godine s obzirom na procedure javnih nabavki, oglašavanja i provođenja postupaka, kazao je Nevad Ikanović,  izvršni direktor za proizvodnju JP Elektroprivreda BiH d.d.

Ovaj investicioni ciklus dobio je podršku federalne Vlade, a predstavljen je i kantonalnoj vladi, rudnicima i predstavnicima gradske uprave Tuzla. Samo ulaganje u rudnike će se vršiti prema strateškom značaju pojedinih rudnika za elektro-energetski sistem na osnovu elaborata o tehničko-ekonomskoj opravdanosti ulaganja. Novac će se koristiti između ostalog i za osuvremenjivanje rudnika i mehanizacije.

rtvtk.ba


Komentariši