14 August, 2018 7:32 PM
Home » bt-toksin » bt-toksin
Bt kukuruz je razvijen uz pomoć transformacije cryAB forme Bacillus thuringiensisa(Bt) u žitarici. Uobičajen je u većini GM (genetski modificiranih) žitarica. Zastrašujuće je da je ovaj toksin je detektiran kod trudnica, njihovih fetusa i kod žena koje nisu trudne

bt-toksin

Komentariši