16 August, 2018 8:10 PM
Home » 1-teksac5a1ka-suc5a1a » 1-teksac5a1ka-suc5a1a
Kompletni srednji zapad SAD-a se pretvorio u sušnu i nerodnu ravnicu. Na slici vidite upropaštenu oranicu u Teksasu, dijelom zbog iscrpljenih rezervi dubokih voda, dijelom zbog iscrpljivanja i trovanja tla, a dijelom zbog GM sorti koje su iznimno osjetljive na klimatske anomalije.

1-teksac5a1ka-suc5a1a

Komentariši